KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ


www.rumelikurek.com tarafından bana sunulan “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni ” başlıklı metin ile “Üyelik Sözleşmesi” metnini okudum ve anladım.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin, fiziksel olarak kulüp adresinde ya da www.rumelikurek.com web sitesi üzerinde tamamen ya da kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurt dışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.